१८ करोड करछली गर्ने नयाँ पत्रिकाका निर्देशक थापाविरूद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं :- राजश्व अनुसन्धान विभागले नयाँपत्रिका दैनिकका कार्यकारी निर्देशक सुशील थापासहितले करछली गरी सम्पक्ति आर्जन गरेको भन्दै सोही रकम बरावर मागदावी सहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नयाँपत्रिकाका कार्यकारी निर्देशक थापाले नक्कली र झुटो मुल्य अभिबृद्धि कर विल प्रयोग गरी १८ करोड ३३ लाख २२ हजार रुपैयाँ करछली गरेको विभागले जनाएको छ। उनी माथि विगोरकम जरिवाना र कैद सजायको माग समेत गरेको छ।

उनी लगायत अन्य ४ जना उपर ७७ करोड ४ लाख १३ हजार २ सय २० रुपैयाँ विगो कायम गरी करछलीको मुद्दा असार २१ गते पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नयाँपत्रिका दैनिकका कार्यकारी निर्देशक सुशील थापाको नेतृत्वको जिमी ग्रुपका विरूद्धमा १८ करोड ३३ लाख २२ हजार सात सय ९६ रूपैयाँ कर छली गरेको छ यसै अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ।

नयाँपत्रिका दैनिकका कार्यकारी निर्देशक सुशील थापा अध्यक्ष रहेको जिमी ग्रुपले झुटा र नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर कर छले लगायत विभागको विवरण:

थापा अध्यक्ष रहेको जिमी ग्रुपले झुटा र नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर कर छलेको अभियोग छ। जिमी ग्रुपका स्थायी लेखा नंम्बर ६०३५७१०४८ ले कर छली गरेको विभागको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। थापाको जिमी ग्रुपले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ.ऐनको दफा ४ को (क), (ख) र (छ) तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन २०७६) ऐन २०५२ को दफा ४ को (क), (च) र (झ) को कसूर गरी जिमी ग्रुप प्रालिको (स्थायी लेखा नम्बर ६०३५७१०४८० ले मुअ कर तर्फ ५,९७,९९,८२५।–, आयकर तर्फ १०,७९,१९,११५।– र लाभांस कर तर्फ १,५६,०३, ८५६।– राजस्व चुहावट गरेको विभागले ठहर गरेको छ ।

विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ)१ बमोजिम जम्मा विगो १८,३३,२२,७९६।– (अक्षरेपि अठार करोड तेत्तीस लाख बाइस हजार सात सय छयानब्बे रुपैयाँ मात्र) कायम गरी जिमी ग्रुप प्रालिको स्थायी लेखा नंम्बर ६०३५७१०४८० लाई उल्लिखित कसुर अपराधमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन (२०७६० को दफा २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) वमोजिम विगो रकम असुल उपर गरी विगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस