नारी नै नरहँदा संसार के चल्छ र !

प्रतिक्रिया दिनुहोस